Preloader image

Elämäni Kunnossa

Monaliiku/Elämäni Kunnossa
Hankkeen päätavoitteena on kohderyhmien terveyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalinen hyvinvointi sekä elämänlaadun parantaminen.

Elämäni Kunnossa (Fit4Life) perustettiin kun havaittiin tarve monikansallisille naisille sopivasta liikunta-ja hyvinvointiryhmästä. Havaittujen tarpeiden perustella pyritään parantamaan osallistujien terveyttä ja elämänlaatua ottamalla huomioon tärkeitä näkökohtia, jotka vaikuttavat terveyteen. Tarjoamme ohjattua liikuntaa, ohjattua keskustelua ja terveellistä välipalaa. Toiminnan avulla pyritään tarjoamaan ratkaisu monikansallisille naisille terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi luomalla turvallinen, kannustava ja positiivinen ympäristö, jossa jokainen voi tulla omana itsenään osaksi yhteisöä.

 
Osallistujat osallistuvat:
  • terveyskartoituksiin
  • ohjattuun liikuntaan kerran viikossa
  • ryhmäkeskusteluihin
  • perusruokakursseihin
  • asiantuntijoiden johtamiin keskusteluihin mm. mielenterveydestä, ravinnosta ja perhe-elämästä
Todettuja tuloksia:
  • parantunut terveys
  • parempi integraatio yhteiskuntaan
  • verkostoituminen
  • tiedon lisääntyminen
  • uusien liikuntaharrastuksien aloittaminen

Ota yhteyttä!
 

Essi Honkonen                                   

Koordinaattori

050-9173076

 

Mariya Veretilnyk

Projektityöntekijä

044-2545970

 
     
     

Yhteistyössä

                                      FINN MAMU -Monikulttuurinen yhdistys ry        Mielenterveysseura ry        Laurea Ammattikorkeakoulu