Preloader image

Mentor on the Move

Monaliiku/Mentor on the Move

 

Maahanmuuttajataustaisten naisten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien edistäminen mentoroinnin avulla.

Mentor on the Move -pilottihanke pyrkii edistämään kohderyhmän hyvinvointia:

  • Integroimalla liikuntaa ja urheilua arkeen
  • Lisäämällä osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa ja työelämässä
  • Rakentamalla sosiaalisia verkostoja ja ehkäisemällä syrjäytymistä
  • Tukemalla erilaisten taitojen kehittymistä osallistumisen kautta

Tavoitteena liikunnallinen mentoriohjelma

Liikunta on mentoritoiminnan keskiössä. Liikunta tarjoaa epämuodollisen alustan mentoroinnille, jolloin parien voi olla helpompi keskustella.

Ohjelman aikana aktorista ja mentorista koostuvat mentoriparit käyvät yhdessä liikkumassa ja urheilemassa, minkä vuoksi osallistujilta toivotaan mielenkiintoa ja avoimuutta liikuntaa kohtaan. Ohjelman koordinaattori tarjoaa tukea, ideoita, sekä resursseja ja mahdollisuuksia eri liikuntalajien kokeiluun sekä liikuntatapahtumiin osallistumiseen koko ohjelman ajan.

Mentorit ja aktorit

Mentoriksi voi hakea suomalainen tai pitkään Suomessa asunut nainen, joka osaa antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, kulttuurista ja työelämästä yleisesti, sekä erityisesti esim. suomalaisesta liikunta- ja urheilukulttuurista. Mentorin tulee pystyä tukemaan aktoria eri osa-alueisiin liittyvissä kysymyksissä.

Mentoroitavat eli aktorit ovat uussuomalaisia naisia (Suomessa pysyvästi asuvia ja maahanmuuttajataustaisia), jotka kaipaavat tukea kotoutumisessa, suomalaiseen yhteiskuntaan sisälle pääsyssä ja haluavat kehittää omaa työuraa.

Ohjelman kesto ja sitoutuminen

Ohjelman aikana osallistujat sitoutuvat noin 9 kuukautta kestävään mentorointisuhteeseen, joka koostuu kahdenkeskisistä mentoritapaamisista keskimäärin yhden (1) kerran kuukaudessa.

Tämän lisäksi järjestetään 2-4 yhteistä tapahtumaa, jotka ovat koulutustilaisuuksia, sosiaalisia tapahtumia tai liikunnallista toimintaa.

Seuraava mentorointiryhmä alkaa syksyllä 2019!

Hae mukaan nyt tästä.

 

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Enhancing the health, social well-being and transferable skills of women of migrant background through mentoring.

Mentor on the Move- pilot projects aim is to promote the well-being of the mentees (migrant women) by:

  • Enhancing health by integrating physical activities and sports into everyday life 
  • Improving opportunities to participate and be active in the society and work life
  • Building social networks and preventing social exclusion
  • Supporting the development of skills through participation

Towards active mentoring program

At the core of the program is sports and exercise. Exercising together provides an informal platform for mentoring, where the mentor and mentee may discuss about variety of topics.

During the program the mentor and the mentee meet monthly to exercise and do sports. Therefore, we wish that the participants are open minded and interested in sports. The participants are provided with the support of the project coordinator throughout the program, and offered resources to cover the costs of trying new sports or attend sports events

Mentors and actors

Here, a mentor is a woman who is either a Finn or a woman who has lived in Finland for a considerable time. The mentors are expected to be able to provide information about the Finnish society, culture and work life in general, and in addition, about the Finnish sports culture. The mentor is expected to support and give guidance to the mentee in questions of different topics mentioned above. 

The mentees are women with migrant background, permanently living in Finland, who are seeking support in getting better accustomed to the Finnish society, wish to better understand the culture, and want to improve their professional career and skills.

Duration and commitment

The participants commit to the program for approximately 9 months, during which the mentor and the mentee meet an average once (1) a month.

In addition, there are 2-4 common events for the whole mentoring group. These events are educational events, social events or sports activities/events.

A new mentoring group starts in Autumn 2019!

Register now here.

 

The pilot project is funded by Ministry of Social Affairs and Health from the profits of Veikkaus.


Yhteystiedot/Contact information:

Tiia Fehrmann

Hankekoordinaattori/Project coordinator

+358 44 244 7227

Yhteistyössä